Uygun Jel Akü Fiyatları

Uygun Jel Akü Fiyatları

Yazar solar 16/11/2018 0 Yorumlar Jel Akü,

Uygun Jel Akü Fiyatları

 

Akü, herhangi bir enerji sisteminde enerjinin üretildikten sonra depolandığı birimdir. Aslında enerjinin söz konusu olduğu hemen her yerde akü kullanılır. Araçlarda, teknelerde, yenilenebilir enerji sistemlerinde, tekerlekli araçlarda…Genellikle halk arasında çok daha yaygın olarak tanına akü tipi kuru tip akülerdir. Bunlara kurşun asit akü de denilmektedir. Bunların aksine daha yüksek verimli, uzun ömürlü ve kullanışlı olan akü çeşidi ise jel akülerdir. Jel akülerin kullanımı günden güne artmaktadır. Özellikle rüzgar türbini ve güneş paneli ile enerji üretimi söz konusu olduğunda kurşun asit aküler yerine solar  jel akülerin tercih edildiği görülmektedir.

Kurşun asit akülerin genellikle yenilebilir enerji sistemleri için uygun olmaması şu şekilde açıklanabilir:

Ani enerji yüklemelerine uygun değildir.

Sulu aküler çalışırken titreşim sayesinde daha yüksek verim sağlar.

Rüzgar türbini ve güneş enerji sistemlerinde olduğu gibi belli aralıklarla, yavaş yavaş enerji doldur boşalt söz konusu olduğunda kullanım ömrünü çok kısa sürede tamamlar.

 

Jel akü herhangi bir şekilde şarj edilme ihtiyacı olmayan, içinde jel-jöle arasında bir kıvamda elektrolit materyal yer alan, yüksek verimli, günlük çevrimsel kullanım için uygun, uzun deşarjlarda çok iyi performans gösteren, son ve en önemlisiyse derin deşarjdan dahi geri döndürülebilen bir akü tipidir. Ayrıca jel akülerin sulu akülere kıyasla daha güvenilir valf sistemleri olduğu, herhangi bir sıvı eklemesi söz konusu olmadığı için kişiye/ortama zarar verme olasılığının olmaması da jel aküyü bir adım daha öne çıkaran özelliklerinden birisidir.

Solar Jel akülerin çalışma prensibi dönüşüme dayalı olduğundan herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dolayısıyla ne akünün ne de akünün kullanıldığı sistemin verimini de düşürmez. Jel akü içerisinde bulunan jel yapısı sayesinde damıtılmış su toplanması, su seviyesinin takip edilmesi gibi kontrollere ihtiyaç olmaz. Jel akülerde herhangi bir duman veya gaz üretimi yok denecek kadar az olduğu için havalandırmanın sınırlı olduğu alanlarda bile güvenlik açısından herhangi bir risk arz etmeden rahatlıkla kullanılabilirler. 

 Jel akülerin kullanılabilir kapasitesi, kuru asit akülere kıyasla ciddi oranda yüksektir. 100 amper jel akü kullanım kapasitesi (100 Ah) %80 oranındadır. Aynı kapasiteye sahip sulu yani kurşun asit aküde ise kullanım oranı %50 ile sınırlı kalmaktadır.

Jel akülerin fiyatları, sadece bu birkaç özellikle dahi diğer akülerden biraz daha yüksek olması için yeterlidir. Ki, bunların yanında akü kullanımında önem arz eden bir diğer özellik de çevrim ömrüdür. Solar Jel akü ve sulu tip akü kıyaslandığında, çevrim ömrü olarak jel akülerin yaklaşık 5 kat daha fazla ömür beklentisi vardır. Çevrim ömrü, akünün deşarj ve şarj edilebilme sayısını ifade eder.

100 amper jel akü ve kurşun asit akü çevrim ömrü kıyaslaması şu şekildedir:

100 Ah jel akü %80 deşarj ile 450 çevrim ömrüne sahiptir.

100 Ah sulu akü %80 deşarj ile yaklaşık 100 çevrim ömrüne sahiptir.

Yani, 100 amper jel akü %80 deşarj koşuluyla 450 defa şarj-deşarj edilebilir.

Rüzgar türbini veya güneş paneli için jel akü seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken esas kural sistemin gücüdür.

80-100 W kapasitede güneş paneli için 80-100 Ah jel akü

120-150 W kapasitede güneş paneli için 120-150 Ah jel akü

150 W kapasitede güneş paneli için 150 Ah jel akü kullanımı yeterli olacaktır.

Farklı kapasitelerde jel aküler olduğu için jel akü fiyatları da bundan etkilenmektedir. Kapasitenin yanında ürün kalitesi de fiyatı doğrudan etkilemektedir. Örneğin 12 V 100 Ah jel akü fiyatları 1.000 lira ile bin 500 lira arasında değişmektedir.

Kapasite arttıkça, fiyatlar da artmaktadır. 12 V 150 Ah jel akü fiyatları 1.500 lira ile 1.800 lira arasında, 12 V 200 Ah jel akü 2.000 lira ile 2.500 lira arasında değişmektedir. 

İlk bakışta sulu akü fiyatları ve solar jel akü fiyatları kıyaslandığında aradaki fark size yatırım maliyetinin daha düşük olacağı izlenimini verse de aslında sistemin verimliliğini düşürerek kullanım süresi içinde başka ek masraflar çıkmasına yol açacaktır. Jel akülerin kullanım ömrü ortalama 7-10 yıl arasındayken, kurşun asit akülerin ortalama 1-1,5 yıl olduğundan Solar jel akü fiyatları ile arasındaki farkın sebebi de açıkça anlaşılmaktadır.

Jel akülerin kullanımı özellikle yenilebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin yüksek verimde çalışmasına önemli bir etkendir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynağından beklenen oranda verim almak için jel akü seçimi yanı sıra inverter, şarj kontrol cihazı gibi diğer ekipmanlarının da kaliteli markalardan seçilmesi gerekir. Jel akülerin ürün özelliğinin ani enerji yüklemelerine karşı dayanıklı olması sayesinde sistemi tamamen koruma altına tutar. Bu sayede de sistemdeki enerji kayıplarını minimum düzeyde tutmayı sağlar.

 

Etiketler: jel akü

Bir yorum yaz